ข่าวสารสมาคม
งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๐
วันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา 07.30 - 12.00 น. ณ ห้องจี๊ด เศรษฐบุตร (LT.๑) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีการสัมนาวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ "การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม : ใครควรมีอำนาจสอบสวน
งานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2559
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 เวลาประมาณ 10.00 น. ณ ห้อง 201 (ชั้น 2) อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ได้มีการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2559
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว พลเอก นิวัติ ศรีเพ็ญ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว พลเอก นิวัติ ศรีเพ็ญ ท่านถึงแก่อนิจกรรม วันนี้ เมื่อเวลา ๑๖.๒๓ น.
สัปดาห์สุดท้ายของการรับสมัคร โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคาร รุ่นที่ 3
สัปดาห์สุดท้ายของการรับสมัคร โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคาร รุ่นที่ 3
จัดเลี้ยงกรรมการ พิธีกร และรุ่นน้องนิติ มธ สต๊าฟงานเสวนา กฎหมายไทยในยุคDigitalization เพื่อเป็นการขอบคุณ
ดร.ทวีลาภ ฤทธภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ และกรรมการสมาคมฯ สมัยที่ ๒๐ จัดเลี้ยง เพื่อเป็นการขอบคุณ
บรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นิติศาสตร์ มธ. ปีการศึกษา 2559
ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นิติศาสตร์ ซึ่งมีท่านนายกสมาคมนิติศาสตร์ นายสมัคร เชาวภานันท์ กล่าวปฐมนิเทในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นิติศาสตร์ มธ. ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 8 สิงหาคม 25 ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
พิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
นายสมัคร เชาวภานันท์ นายกสมาคม สมัยที่ ๒๑ พร้อมด้วยกรรมการและที่ปรึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
วันรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย
ขอเชิญคณะกรรมการสมาคมนิติศาสตร์ มธ. ประธานรุ่น ศิษย์เก่า และสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมวางพวงมาลา ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น.
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ สมาคมนิติศาสตร์ มธ.
สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙และเลือกตั้งนายกสมาคมในครั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้นายสมัคร เชาวภานันท์ เป็นนายกสมาคม สมัยที่ ๒๑ ณ ห้อง LT1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
นายมนัส ได้รับรางวัล “ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน”
สมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายมนัส แจ่มเวหาอธิบดีกรมบัญชีกลาง และกรรมการสมาคม ในโอกาสได้รับมอบรางวัล“ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน” โดยมี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม
กรรมการสนธ.เข้าพบอัยการสูงสุด
สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย นายสมศักดิ์ จิตติพลังศรี ประธานจัดงาน พร้อมด้วยกรรมการและผู้แทนรุ่น เข้าพบ ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด เพื่อกราบเรียนเชิญร่วมงานนิติศาสตร์รำลึก ๒๕๕๘
กรรมการสนธ.เข้าพบประธานศาลรัฐธรรมนูญ
มาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย นายสมศักดิ์ จิตติพลังศรี ประธานจัดงานพร้อมด้วยกรรมการและผู้แทนรุ่น เข้าพบนายนุรักษ์ มาปราณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญเพื่อกราบเรียนเชิญร่วมงานนิติศาสตร์รำลึก ๒๕๕๘
สมาคมนิติศาสตร์มอบเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทกับกองทุนนิติธรรมพัฒน์
เมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๕๘ สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย นายโอฬาร อินทสุวรรณ เลขาธิการ พร้อมด้วย นางสาวจันทนา มลิลา และ นางสาวนิภาพรรณ แสงอินทร์ กรรมการ เป็นตัวแทนมอบเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรมสมาคม
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศเกียรติคุณ
ขอเชิญ คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศเกียรติคุณ "เกียรติภูมินิติโดม" เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป และร่วมงาน "นิติศาสตร์รำลึก ๒๕๖๑"
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ครั้งที่ 21 และร่วมเสวนาวิชาการเรื่อง นักกฎหมายไทย 4.0
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้อง LT 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เชิญชมการบันทึกการเสวนา กฎหมายไทยในยุค Digitalization
งานเสวนาพิเศษ “กฎหมายไทยในยุค Digitalization” ร่วมฟังมุมมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในยุคที่กฎหมายไทยอยู่ท่ามกลางกระแสดิจิทัล จะปรับตัวและเดินหน้าอย่างไร