ข่าวสารสมาคม
งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๐
วันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา 07.30 - 12.00 น. ณ ห้องจี๊ด เศรษฐบุตร (LT.๑) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีการสัมนาวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ "การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม : ใครควรมีอำนาจสอบสวน
งานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2559
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 เวลาประมาณ 10.00 น. ณ ห้อง 201 (ชั้น 2) อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ได้มีการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2559
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว พลเอก นิวัติ ศรีเพ็ญ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว พลเอก นิวัติ ศรีเพ็ญ ท่านถึงแก่อนิจกรรม วันนี้ เมื่อเวลา ๑๖.๒๓ น.
สัปดาห์สุดท้ายของการรับสมัคร โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคาร รุ่นที่ 3
สัปดาห์สุดท้ายของการรับสมัคร โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคาร รุ่นที่ 3
จัดเลี้ยงกรรมการ พิธีกร และรุ่นน้องนิติ มธ สต๊าฟงานเสวนา กฎหมายไทยในยุคDigitalization เพื่อเป็นการขอบคุณ
ดร.ทวีลาภ ฤทธภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ และกรรมการสมาคมฯ สมัยที่ ๒๐ จัดเลี้ยง เพื่อเป็นการขอบคุณ
บรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นิติศาสตร์ มธ. ปีการศึกษา 2559
ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นิติศาสตร์ ซึ่งมีท่านนายกสมาคมนิติศาสตร์ นายสมัคร เชาวภานันท์ กล่าวปฐมนิเทในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นิติศาสตร์ มธ. ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 8 สิงหาคม 25 ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
พิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
นายสมัคร เชาวภานันท์ นายกสมาคม สมัยที่ ๒๑ พร้อมด้วยกรรมการและที่ปรึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
วันรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย
ขอเชิญคณะกรรมการสมาคมนิติศาสตร์ มธ. ประธานรุ่น ศิษย์เก่า และสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมวางพวงมาลา ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น.
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ สมาคมนิติศาสตร์ มธ.
สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙และเลือกตั้งนายกสมาคมในครั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้นายสมัคร เชาวภานันท์ เป็นนายกสมาคม สมัยที่ ๒๑ ณ ห้อง LT1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
นายมนัส ได้รับรางวัล “ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน”
สมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายมนัส แจ่มเวหาอธิบดีกรมบัญชีกลาง และกรรมการสมาคม ในโอกาสได้รับมอบรางวัล“ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน” โดยมี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม
กรรมการสนธ.เข้าพบอัยการสูงสุด
สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย นายสมศักดิ์ จิตติพลังศรี ประธานจัดงาน พร้อมด้วยกรรมการและผู้แทนรุ่น เข้าพบ ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด เพื่อกราบเรียนเชิญร่วมงานนิติศาสตร์รำลึก ๒๕๕๘
กรรมการสนธ.เข้าพบประธานศาลรัฐธรรมนูญ
มาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย นายสมศักดิ์ จิตติพลังศรี ประธานจัดงานพร้อมด้วยกรรมการและผู้แทนรุ่น เข้าพบนายนุรักษ์ มาปราณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญเพื่อกราบเรียนเชิญร่วมงานนิติศาสตร์รำลึก ๒๕๕๘
สมาคมนิติศาสตร์มอบเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทกับกองทุนนิติธรรมพัฒน์
เมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๕๘ สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย นายโอฬาร อินทสุวรรณ เลขาธิการ พร้อมด้วย นางสาวจันทนา มลิลา และ นางสาวนิภาพรรณ แสงอินทร์ กรรมการ เป็นตัวแทนมอบเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรมสมาคม
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ครั้งที่ 21 และร่วมเสวนาวิชาการเรื่อง นักกฎหมายไทย 4.0
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้อง LT 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เชิญชมการบันทึกการเสวนา กฎหมายไทยในยุค Digitalization
งานเสวนาพิเศษ “กฎหมายไทยในยุค Digitalization” ร่วมฟังมุมมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในยุคที่กฎหมายไทยอยู่ท่ามกลางกระแสดิจิทัล จะปรับตัวและเดินหน้าอย่างไร