งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๐

วันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา 07.30 - 12.00 น. ณ ห้องจี๊ด เศรษฐบุตร (LT.๑) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีการสัมนาวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ "การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม : ใครควรมีอำนาจสอบสวน
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศเกียรติคุณ

ขอเชิญ คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศเกียรติคุณ "เกียรติภูมินิติโดม" เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป และร่วมงาน "นิติศาสตร์รำลึก ๒๕๖๑"
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศเกียรติคุณ
ขอเชิญ คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศเกียรติคุณ "เกียรติภูมินิติโดม" เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป และร่วมงาน "นิติศาสตร์รำลึก ๒๕๖๑"
เชิญรับชมวีดีโอการเสวนาวิชาการเรื่อง นักกฎหมายไทย 4.0
เชิญรับชมวีดีโอการเสวนาวิชาการเรื่อง นักกฎหมายไทย 4.0
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ครั้งที่ 21 และร่วมเสวนาวิชาการเรื่อง นักกฎหมายไทย 4.0
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้อง LT 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จุลสารสมาคมเล่มล่าสุด

สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อกำเนิดมาจาก ชาวคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มหนึ่ง ซึ่งยังรำลึกถึงมหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ และเพื่อนฝูง

อ่าน | ดาวน์โหลด